Press "Enter" to skip to content

Gampang Prawoto DHEDHET RAHINA di Gembok 2020

Gampang Prawoto

DHEDHET RAHINA
tintriming wengi
aja kokanggep sepi
ing ulegan usering pikir
sarah lan sangkrah durung gelem kentir
isih mobah mubeng anteng
peteng lelimeng
wiwit awang awang tekan ngarep lawang
tetanduran sawah thukul sajrone omah
batin tansah ngenes teles
banyu langit ngebun tumus ing netra
wengi
tintriming luwih rame saka kutha
dhedheting luwih padhang tinimbang rahina.
Sastrowidjojo,05102020

.

Gampang
GURIT LINGSA
tuma wis ora ana
tankwawa nandhang lapa
ing pathak keteling alas rikma
saka panas benter bantering pikir
molak malik ndonya jagading tuma.
tuma wis ora ana
ning kor kor panggah anake tuma
gemrayah polah ngidak-idak sirah
pating pendhusul gatel nyecep getih
krembyahan kaya ora duwe salah.
tuma wis ora ana
amung ninggal maewu lingsa
ing sadawane wulu saketele rikma
entenana sauntara sajembare mustaka
akal lan nalar bakal kebak tuma, kor, lan lingsa.
Sastrowidjojo, 13092020

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *